Sponsoractie Alliancewall!

Uw naam wordt vereeuwigd op de ‘Alliancewall’ en uw bijdrage komt weer naar u toe!


Wat houdt de sponsoractie in?
U koopt voor een eenmalig bedrag van € 25,-- een plaatje van ± 10 bij 5 cm waarop uw naam of naam van uw (klein)zoon of (klein)dochter wordt gegraveerd. De naamplaatjes worden bevestigd op een trespaplaat, rondom het Alliancelogo en op een plaats van uw keuze. Het geheel wordt aan een wand van de kantine ophangen. Uw naam is daarmee vereeuwigd.

Doel van de actie!
Bij een nieuwe accommodatie hoort een nieuwe inrichting van de kantine en kleedkamers en aanschaf van materiaal zoals jeugddoelen, ballenwagens en diverse apparatuur. Dit brengt kosten met zich mee die de leden van Alliance zelf moeten dragen. Deze sponsoractie draagt daarin een belangrijk aandeel bij om de inrichting en aankoop van materiaal te realiseren.

Uiteraard is het een blijvende herinnering t.g.v. de opening van de nieuwe accommodatie.

Start van de actie
Op zaterdag 28 mei is het seizoen 2010 - 2011 van Alliance feestelijk afgesloten op ons nieuwe complex. Naast de vele activiteiten hebben de aanwezigen de unieke kans aangegrepen om het nieuwe clubgebouw te bezichtigen. Op deze dag is de inschrijving van de sponsoractie begonnen. Ondanks dat de weergoden niet meezaten, hebben zich reeds 73 leden voor de actie ingeschreven.

Hoe kunt u deelnemen?
Indien u de actie wilt ondersteunen, stuur dan een berichtje aan Ronald Möring ronald.moring@planet.nlmet een deelnamebevestiging, bijv.:
  • Naam neemt deel aan de sponsoractie en wil zich laten vereeuwigen op de ‘Alliancewall’ tegen een bijdrage van € 25,--.
  • De plaats op het bord wil ik zelf wel/niet bepalen.
  • Ik heb mij wel/niet op 28 mei jl. ingeschreven.
  • Het bedrag wordt/is wel/niet gestort op de rek.nr. 55.02.09.913

Op het plaatje moet staan:

Naam: .........................

Voorletters of voornaam: .........................

Indien u verzekerd wilt zijn van een naambordje, kunt u het bedrag storten op rekeningnr. 55.02.09.913 t.n.v. penningmeester s.v. Alliance ’22 o.v.v. sponsoractie ‘Alliancewall’.

Mocht de sponsoractie om welke reden dan ook niet doorgaan, dan wordt de bijdrage teruggestort.

Onthulling
Tijdens de opening op 3 september a.s.

Voorbeeld van de “Alliancewall”

Wall-of-Fame