*** ALV & NIEUWJAARSRECEPTIE op 9 JANUARI 2011 ***

Het bestuur van sv. Alliance’22 nodigt van harte alle leden, ouders, oud-leden, trainers, vrijwilligers en andere belangstellenden uit op zondag 9 januari 2011 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met aansluitend de Nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Beide bijeenkomsten vinden plaats in het HZW gebouw aan de Kamerlingh Onnesstraat 83, in Haarlem zuidwest.

Aanvang van de Algemene Ledenvergadering is om 15.00 uur (de definitieve agenda en bijbehorende documenten worden in de laatste week van december op de site gezet).

Aanvang van de Nieuwjaarsreceptie start om 17.30 uur (direct na afloop van de ALV).

Het bestuur hoopt met het combineren van deze jaarlijkse bijeenkomsten in onze eigen vertrouwde omgeving het jaar 2011 met vele Alliancers goed in te luiden. Dit wordt het jaar waarin we eindelijk onze nieuwe accommodatie in gebruik gaan nemen.

Agenda ALV 09-01-11 (doc)
Notulen ALV 18-11-2009 (doc)
Jaarverslag bestuur 2009-2010 (doc)
Jaarverslag jeugd 2009-2010 ALV (doc)
Jaarverslag dames 2009-2010 ALV (doc)

Prettige feestdagen & tot ziens op zondag 9 januari in het HZW gebouw!!

Namens het bestuur,

Ben Steeman