EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 OKTOBER

Het bestuur van SV Alliance'22 nodigt alle leden, ouders, trainers, oud-leden en alle andere Allliancers uit voor een speciale extra algemene ledenvergadering.
op donderdag 21 oktober as., vanaf 20.00 uur in de kantine van Haarlem-Kennemerland.
Het enige onder werp van deze vergadering is de nieuwe accommodatie.
Het bestuur zal een toelichting geven op de gang van zaken tot nu toe, de bouwstop, de effecten daarvan en voorstellen doen over de verdere follow-up.
Gezien het belang van dit onderwerp hoopt het bestuur op zoveel mogelijk aanwezigen!
Tot 21 oktober!

Namens het bestuur
Ben Steeman