Nepal-Run zaterdag 29 mei

Nu al last van 'geen voetbal' en hoe kom ik de zaterdag toch door? Trek je gympies of wandelschoenen aan en kom lopen bij Parnassia voor het Goede Doel zaterdag 29 mei a.s. Inschrijving voor de 5 km (wandel), 5 km of 10 km hollen vanaf 14.00 uur op de parkeerplaats van Parnassia, start om 15.00 uur.
Waarom de Nepal-Run?

A.s. november zal er een groep bestaande uit 4 tandartsen, 2 mondhygienistes en 2 assisitentes, naar Nepal afreizen om op bezoek te gaan bij stichting “Veldwerk”.

Het doel is een paar weken de hoogstnodige tandheelkundige hulp te verlenen voor een bevolkingsgroep die verstoken is van hulp op dit gebied. Slechts in de hoofdstad Kathmandu zijn er tandartsen en dan natuurlijk nog alleen voor hen die het kunnen betalen, maar erbuiten niet.


Stichting Veldwerk, een stichting die zich al 10 jaar bekommert over de arme bevolking van Nepal, zal er voor zorgen dat de mensen op de hoogte zijn van hun komst, door dit ruim vantevoren kenbaar te maken.

Ook wordt er voor gezorgd dat er tolken beschikbaar zijn voor het vertalen naar het Engels, wat wel op scholen wordt gedoceerd.

Het is de bedoeling dat er plaatselijke “healthworkers”worden aangesteld die van tevoren naar een (Canadese) cursus gaan waar hen wordt geleerd hoe ze tandheelkundige eerste hulp moeten verlenen; d.w.z. voornamelijk het trekken van slechte tanden en kiezen, maar ook het leggen van vullingen met materialen die onder die omstandigheden volstaan.

De Nederlandse groep zal dan samen met hun patienten gaan behandelen.


Het instrumentarium dat zal worden meegenomen, zal achter gelaten worden zodat zij daar zelf verder mee aan de slag kunnen.

De mondhygiënistes zullen naast tandsteen verwijderen, zich gaan toeleggen op preventie.

Enerzijds aan de bevolking rechtstreeks, anderzijds aan hulpkrachten, healthworkers en leerkrachten.

Ons uiteindelijke doel is dus een klein beetje van de Nepalese bevolking te leren hoe zij zelf hun tandheelkundige problemen kunnen oplossen en zo goed mogelijk kunnen voorkomen d.m.v. kennisoverdracht en preventie enerzijds en daadwerkelijke tandheelkundige hulp anderzijds.

Wij hopen dat het geld dat nodig is voor de cursus voor de healthworkers en het benodigde instrumentarium, het laten maken van kleine draagbare motortjes, verdovingsvloeistof, gaasjes, pijnstillers, tandenborstels e.d. , d.m.v. sponsoring en giften tot stand zal komen.

De reis- en verblijfskosten, evenals de inkomstenderving, zal trouwens geheel voor rekening van de deelnemers zelf komen.

Daarom dus de Nepal-Run!

Kom en loop mee of anders als u niet kunt doneer uw bijdrage op rekening 81.93.70.177 t.n.v. Groeneveld te Haarlem o.v.v. 'Handen voor Tanden'.

Tot zaterdag en/of bij voorbaat dank,

VeterArie

Stichting 'Handen voor Tanden - Nepal'

Poster downloaden [PDF]