Klachten bewoners


Er zijn enkele klachten van buurtbewoners binnen gekomen, omtrent het stallen van fietsen tegen de gevel van het flatgebouw en het gedrag van jeugdleden daar omheen.

Het Allianceveld en de accommodatie is totaal ontoegankelijk.
Daarom is het verzamelen bij uitwedstrijden of toernooien onduidelijk.

Nu blijkt, dat de zijgevel van de aangrenzende bewonersflat de aangewezen plek hiervoor is geworden.
Zoals het uit de klachten blijkt, is het zeer onwenselijk de flat als uitvalsbasis te nemen.
Men heeft last van de fietsen, die tegen hun eigendom gestald staan.
Daarbij stoort men zich ook aan het gedrag van sommigen.


Ik citeer; over heggen heen springen, fietsen door of over de heggen, auto,s die hard achteruit rijden en remmen, etc.

Daarom stel andere opties als verzamelpunt en vertrekpunt voor, t.w.
  • Verzamelen en vertrekken bij de coach of leider.
  • Verzamelen en vertrekken vanaf het korfbalveld aan de Jasmijnstraat. Daarbinnen is een ruime stallingsmogelijkheid.

Het zal in deze periode niet veel meer voorkomen, omdat alles nu op zijn eind is.
Het nieuwe seizoen staat echter al snel weer voor de deur.

Daarom is het voor de leidinggevenden van belang hier alvast over na te denken.
Het plaatsen van fietsen of brommers in de directe omgeving van de Alliance-velden is voor onze teams een taboe.
Hopelijk kan ik op uw medewerking rekenen.
In januari is alles weer normaal.

Rob Kroonstuiver,
bestuurslid, materiaal- en accommodatiebeheer