2e NIEUWSFLITS ACCOMMODATIE

******* 2e NIEUWSFLITS ACCOMMODATIE ALLIANCE’22 2010 ********

Ruim een maand geleden verscheen de 1e nieuwsflits op de site, hoogste tijd voor de 2e editie. De reacties op de oproep aan alle leden en ouders zijn erg teleurstellend. Een paar individuele reacties en team aanmeldingen van de zondag selectie, dames 1 en zondag 3 zijn tot nu toe binnen gekomen. Deze nieuwsflits begint daarom met een herhaling van de oproep.

Ontwerp beelden accommodatie (klik om te vergroten):

1e. Inbreng van alle leden

De hele herinrichting wordt tot nu toe vanuit Alliance’22 gestuurd en begeleid door een kleine groep enthousiaste vrijwilligers, die nog vele uren voor de boeg hebben. Maar met het vooruitzicht van het vele werk dat nu moet gebeuren zijn veel extra handen nodig, de handen van leden en ouders van jeugdleden.

De volgende activiteiten zijn op dit moment in kaart gebracht:

a) Inventariseren inboedel & evt. inpakken voor opslag (in maart)

b) De-montage, uit- en opruimen huidige gebouw (eind maart/begin april)

c) Fancy-fair voor verkoop Alliance-memorabilia, taarten en andere artikelen (laatste wedstrijd weekend op 10 en 11 april)

d) Organisatie afscheid huidige complex (weekend 10/11 april)

e) Klussen montage & inrichting nieuwe gebouw (augustus/september)

f) Schilderwerk nieuwe gebouw (augustus/september)

g) Organisatie festiviteiten rondom opening nieuwe gebouw (eind oktober)

Meld u aan (individueel of nog beter per team!) bij Ben Steeman of Rob Kroonstuiver.

2e. Vergunningen

De bouwvergunning is ontvangen, de kapvergunning voor groot aantal bomen rondom het complex is verleend en ligt ter inzage.Alle formele zaken zijn wat dat betreft klaar om te beginnen.

3e. Voorbereidingen en start bouw gebouw

Streefdatum voor de start van de bouw is nu 23 maart as. Het bouwrijp zal naar verwachting vanaf 10 maart aanvangen. Het bouwrijp maken betreft de beide parkeerplaatsen tot voorbij het huidige Lifefit gebouw. De glas- en papier bakken moeten verplaatst worden, evenals onze materiaalcontainers.

Een en ander betekent dat het merendeel van de parkeerplaatsen verdwijnt.

We doen bij deze een dringend beroep aan iedereen om bij thuiswedstrijden zoveel mogelijk zonder auto naar Alliance te komen!

5e. Geplande start aanleg velden

De huidige planning is dat na het weekend van 10 en 11 april de aanleg gaat beginnen.

Direct na dat weekend gaat ons huidige gebouw tegen de vlakte om de egalisering van het gehele terrein uit te voeren. Daarna moet zo snel mogelijk het gewone grasveld ingezaaid worden. Dat is nodig om er in september/oktober op te kunnen spelen!

6e. Alternatieve locaties

Na 10/11 april is de Zeedisteweg dus niet meer beschikbaar voor onze sportieve activiteiten. Als oplossing voor onze wedstrijden en trainingen lijkt de accommodatie van HFC Haarlem aan de Jan Gijzenkade prima uitkomst te bieden. De 1e week van maart moet daar een definitief besluit over komen van gemeente Haarlem, SRO en de curator. De accommodatie biedt waarschijnlijk ook de mogelijkheid van gebruik van kantine en bestuursruimtes. Dat is natuurlijk een erg mooie bijkomstigheid voor onze inkomsten en een praktische organisatie in deze ingewikklede periode. Als mogelijkheid voor extra veldcapaciteit is ook nog overleg gaand emet Geelwit. Op die locatie zou eventueel de jongste jeugd kunnen spelen.

De bouw van ons gebouw zal gauw 8 maanden in beslag nemen. Dat betekent dat we het nieuwe gebouw zeker niet voor november in gebruik nemen!

De alternatieve locaties (velden en faciliteiten) zijn daarom ook hard nodig voor de eerste maanden van het nieuwe seizoen.

Over hoe en wat volgt naar iedereen bericht als de locatie keuzes definitief zijn.

7e. Afscheid van ons oude complex

Er wordt nagedacht over de manier waarop we met zijn allen gepast afscheid kunnen nemen van ons sterk verouderde, matig onderhouden, maar toch ook wel dierbare complex..

Gedacht wordt aan een fancy fair, een veiling van Alliance aandenken en een afscheidsfeest. Een en ander moet natuurlijk niet veel kosten en extra geld voor de nieuwe inrichting opleveren. Mededelingen volgen later, suggesties en veel hulp zijn natuurlijk altijd welkom.

**************************************************************************