Verslag Bier en Ballen 20 april '23

Bier en Ballen Alliance 22

Op donderdag 20 april was de eerste "Bier en Ballen" avond. Dé avond om met het bestuur in gesprek te zijn over de club onder het genot van een biertje en een balletje. De volgende Bier en Ballen avond is op woensdag 7 juni om 20:00 uur.

Deze eerste editie had drie onderwerpen: Als eerste de Algemene Ledenvergadering. Het tweede thema was teamindeling. Het derde thema was het veilig sportklimaat bij Alliance. Voelt iedereen zich welkom, thuis en veilig? Wat doet onze vertrouwenscontactpersoon? En natuurlijk was er ook tijd voor vragen van de leden. Cas Plomp was de gespreksleider die de hele avond aan elkaar verbond.

 

Algemene ledenvergadering

In het eerste gedeelte legde het bestuur verantwoording af over het vorige boekjaar. Marco de Ruiter, onze nieuwe penningmeester, nam ons mee door de financiën. Het jaar is met een kleine plus afgesloten, wat mooi is omdat we als club geen winstoogmerk hebben. Ons doel is om op de lange termijn voetbal bij Alliance mogelijk te blijven maken. 66% van alles wat we van de leden binnenkrijgen als club geven we uit aan voetbal. De uitgaven aan voetbal konden weer stijgen en de verenigingskosten zijn binnen de begroting gebleven. Wat op aan het lopen is, zijn de materiaalkosten. Steeds meer ballen raken bijvoorbeeld kwijt. Ook worden de prijzen van onze inkoop steeds hoger. Daarom zullen de prijzen in de kantine binnenkort opnieuw iets hoger moeten worden.

De contributie is in het jaar 21/22 met 10 euro verhoogd, maar die verhoging hebben we in dat jaar nog betaald uit de vrijgevallen Coronavergoeding. Daarmee heeft iedereen dus hetzelfde betaald als in het jaar daarvoor.

De kascommissie, bestaande uit Ton de Bok en Daan Thörig hebben de boeken doorgenomen met de penningmeester en hebben hun goedkeuring verleend, waarvoor dank! Ton en Daan gaan ook volgend jaar de kascommissie doen, aangevuld met Wouter Spaans. Een dik applaus van de hele zaal was er ook voor Mathijs Blom, die 14 jaar onze penningmeester is geweest en voor wie dit het laatste jaar was. Mathijs, namens iedereen bij Alliance: BEDANKT!

Teamindeling

Erwin en Ard gaven een toelichting over hoe de teams en leeftijdscategorieën opgebouwd zijn. Vanaf de mini’s zijn er per jaar maximaal 60 spelers die lid mogen worden. Meer is niet mogelijk omdat we maar 2,5 veld hebben en de velden op zaterdag helemaal vol zitten. Erwin liet het schema zien voor aankomend weekend en daar kan vrijwel niets meer bij. En dat is elk weekend het geval. Bovendien verbieden de KNVB regels ons om wedstrijden na 18:00 te laten eindigen. Op zondag is er wel wat ruimte, maar daar zijn een aantal teams die wel naar de zaterdag zouden willen, wat dus helaas niet past. Er zijn wel verkennende gesprekken met de knvb over meer (jongere) jeugd wedstrijden op zondag, maar dat zal zeker het aankomende seizoen nog niet zo werken.

Op basis van de 60 spelers per jaar ontstaat er een piramide omhoog die leidt tot 6/7 teams bij de JO8-JO10, 5 teams bij de JO11/12 en 2 a 3 teams bij de JO13/JO19. Vanaf de MO11 komen daar ook 1 of 2 meidenteams bij per leeftijdsgroep. Ard legde uit dat die piramide soms tot lastige keuzes leidt in teamindeling en aantal teams. Als er 42 spelers in een jaar zitten, heb je twee teams van 21 spelers of drie teams van 14. En de ervaring is dat we echt 16 spelers moeten hebben aan het begin van het seizoen om met een team het einde van de competitie te halen.

Veilig sportklimaat bij Alliance

Bij de presentatie van OneLove heeft de club een enquête gehouden onder de leden over hoe veilig leden zich voelen bij de club. Conclusie was dat het overgrote deel (>94,5%) zich thuis en veilig voelt. Bij onveilig voelen ging het om verbaal en fysiek geweld van met name tegenstanders en mensen langs de lijn. De club heeft nu een commissie veilig sportklimaat die bezig is met het uitwerken van maatregelen om het sportklimaat nog verder te verbeteren. En we hebben natuurlijk een vertrouwenscontactpersoon: Milou te West.

Milou legde uit wat een vertrouwenscontactpersoon (VCP) doet en waar je haar voor kunt benaderen. Dat is eigenlijk voor alle situaties waarin mensen op de club zich niet veilig voelen. Als je vragen, zorgen en klachten hebt over je welzijn of manieren van omgang op of naast het veld, dan kun je de VCP benaderen. Daarna hebben we met de zaal nog een drietal cases geoefend, waarbij o.a. het vierogen-principe ter sprake kwam. Dat principe houdt in dat je als trainer/coach nooit alleen in een afgesloten ruimte bent met een jeugdspeler. Maar ook dat 1 op 1 contact via socials kan leiden tot ongewenste situaties. Een van de conclusies was dat de vertrouwenscontactpersoon nog veel zichtbaarder kan worden op de club. Deze presentatie was een goed begin.

Vragen van de leden

Er waren een aantal vragen waaruit duidelijk bleek dat de communicatie vanuit de club naar de leden beter kan (en moet). Communicatie is ook zeker een onderwerp voor de volgende Bier en Ballen. Daarnaast was het ook lang niet voor iedereen duidelijk bij wie je moet zijn binnen de club voor welke zaken. Het bestuur herkende dat wel maar gaf ook aan te worstelen met de grote hoeveelheid werk en het te lage aantal vrijwilligers die daarmee aan de slag is. We komen handen tekort! Een goede suggestie van Wouter was om volgende keer een overzicht te geven van welke functies er nog vacant zijn. Mooi (of eigenlijk niet zo mooi) voorbeeld is de scheidsrechters. Daar waren ook vragen over en daar zit een probleem. We hebben als club geen scheidsrechterscoördinator meer. Daarmee is er niemand die deze kar trekt om bijvoorbeeld de jeugd aan te haken en in te zetten, zoals op sommige andere clubs gebeurt. Frank stelde het besluit om het O23 team op te heffen ter discussie. Zijn de gevolgen van dat besluit uitgepakt zoals dat vooraf bedacht was? Het bestuur herkende dat het een heftig besluit was geweest en zegde toe om dit samen met betrokkenen te gaan evalueren.

Rond 22:00 uur was de avond afgelopen. Voor de volgende B&B gaan we meer tijd vrijhouden voor vragen vanuit de leden. Heb je vragen of wil je iets delen, kom dan 7 juni naar de tweede Bier & Ballen avond!

 

 

Bier en Ballen Alliance 22