Een ‘lintje’ voor Ben Steeman

Op 12 januari ontving Ben Steeman een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor Alliance en het voetbal in de Haarlemse regio. Burgemeester Nienhuis spelde hem het bijbehorende ‘lintje’ op tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar ook zijn vrouw Ria, kinderen en kleinkinderen ongemerkt waren binnen geslopen. Ben was dan ook totaal verrast met de bijzondere blijk van waardering. De uitreiking van de versierselen kreeg nog een verrassende wending, maar dat werd geheel in stijl opgelost … 

Voor de gelegenheid was de Heemsteedse burgmeester Astrid Nienhuis over de gemeentegrens gewipt, om in de Alliance kantine het lintje aan Ben uit te kunnen reiken. In haar toespreek memoreerde ze de betekenis die Ben de afgelopen dertig jaar heeft gehad voor Alliance en het Haarlemse voetbal.

Een lintje voor Ben Steeman

Ben startte zijn vrijwilligerscarrière bij Alliance in 1991 als teamleider van het elftal van een van zijn zonen. Na een periode als jeugdvoorzitter, waarin de structuur van de jeugdafdeling stevig op poten is gezet, volgde in 2004 een verkiezing als voorzitter van de club. Onder de leiding van Ben is Alliance uitgegroeid tot een vitale, zelfbewuste buurtvereniging. Naast de gebruikelijke aandacht voor organisatorische en sportieve ontwikkelingen, heeft Ben altijd noodzaak gezien om in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Als voorzitter was hij motor en boegbeeld van verschillende vernieuwende initiatieven, waarmee Alliance een duurzame basis voor de toekomst heeft gelegd. Sprekende voorbeelden zijn de realisatie van een nieuw clubgebouw en het verduurzaming en energie neutraler maken van het complex. Ben was daarbij niet alleen een stuwende kracht en ambassadeur maar wist leden en vrijwilligers ook bij het runnen van de club te betrekken. In 2019 trad Ben Steeman terug als voorzitter van de vereniging, maar bleef actief als voorman van de sponsorcommissie en lid van het bestuur van de stichting exploitatie sportcomplex Alliance ’22. Daarnaast gaf Ben het afgelopen jaar succesvol leiding aan de jubileumcommissie. Afgezien van zijn inzet voor Alliance is Ben sinds 2013 ook voorzitter van het samenwerkingsverband van een twintigtal voetbalverenigingen in Zuid-Kennemerland. Dit zgn ‘voorzittersoverleg’ is een platform waar verenigingen ervaringen delen, beleid afstemmen en krachten bundelen. Het voorzittersoverleg heeft de contacten tussen clubs verbeterd. De verenigingen weten elkaar snel te vinden en potentiële conflicten worden vroegtijdig onderkend en opgelost. Het platform heeft zich in lastige discussies ook bewezen als gesprekspartner voor KNVB en gemeenten.

Na haar toespraak verraste burgemeester Nienhuis de aanwezigen met de mededeling dat de ‘versierselen’ die bij de onderscheiding horen, zoek waren geraakt op het gemeentehuis. Geheel in stijl werd ter plekke een oplossing gevonden en kreeg Ben het lintje van Ton de Bok opgespeld, dat hij hiervoor graag in bruikleen afstond. Inmiddels is het mysterie van de verdwenen versierselen opgelost. Maandag 16 januari is burgemeester Nienhuis bij Ben thuis geweest om de oorkonde te overhandigen en alsnog de originele medaille op te spelden.

Ben Steeman is de vijfde actieve Alliancer die is benoemd is als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij voegt zich daarmee in het mooie gezelschap van Ton de Bok, Rob Kroonstuiver, Hans Homburg en Ed Denis, die de onderscheiding eerder ontvingen.