Algemene Ledenvergadering dinsdag 7 juni 2022

Op dinsdag 7 juni om 20:00 uur hebben we weer een Algemene ledenvergadering. Op deze ALV staan een aantal onderwerpen op de agenda:

  • Vaststellen contributie voor 2022/23
  • Presentatie nieuwe teamkleding en nieuw kleding regelement
  • Voorstellen nieuwe bestuursleden
  • Dana Bijvoet als algemeen bestuurslid
  • Marco de Ruiter als penningmeester

Meer informatie over de ALV volgt later. Opgeven voor de ALV kan via secretariaat@alliance22.nl.