Teamindelingen 2022/2023

Momenteel wordt er door de teamleiders, coördinatoren, scouting en TJC gewerkt aan de nieuwe teamindelingen voor volgend jaar.


Vanaf de O13 kijken we naar de elftallen en wordt in overleg gekeken hoeveel teams en binnen welke jaarlagen we gaan voetballen. Dit betekent dat bepaalde leeftijdsgroepen weer ‘open’ staan voor het aannemen van nieuwe leden. Aan iedereen die heeft besloten om te stoppen bij Alliance 22 vragen we dit tijdig aan te geven bij de teamleiders en als het definitief is ook zelf op te zeggen voor 1 juni a.s. door een email te sturen naar ledenadmin@alliance22.nl .

 

Opzeggen?

Opzeggen van je lidmaatschap kan alleen via de ledenadministratie.