Aankondiging Algemene Ledenvergadering 9 juni 2021

In aanloop naar een nieuw, hopelijk coronavrij seizoen, wil het bestuur graag een aantal zaken aan de leden voorleggen. Noteer daarvoor alvast woensdag 9 juni (20.00 – 21.00 uur) in je agenda.

UPDATE: De ALV vindt niet online plaats, maar in de kantine. Dit kan weer omdat de coronamaatregelen verruimd zijn en we met max. 50 mensen in de kantine mogen zijn.

 

Op de agenda:

- Besteding coronatoeslag, incl. korte financiële terugblik op het afgelopen seizoen.
- Begroting én contributie seizoen 2021/2022.
- Informatie over het selectietraject van de nieuwe clubkledingleverancier.
- Preview van het programma voor het 100 jarig jubileum.

 

Corona toeslag:

Aan het begin van dit seizoen is een eenmalige coronatoeslag ingesteld om financiële corona-tegenvallers op te vangen. Doordat we als club goed op de kosten hebben gelet en ook andere inkomsten hebben gevonden lijkt het erop dat we een deel van de coronatoeslag niet hoeven te gebruiken. Zoals we vooraf hebben afgesproken, mogen de leden zich uitspreken over de bestemming die aan het bedrag wordt gegeven. Daarvoor doen we de volgende voostellen: aanschaf scorebord, viering 100 jarig jubileum, sfeerverbetering kantine en/of korting op contributie in het volgende seizoen. Meer informatie hierover volgt.

 

Aanmelding

Om te zorgen dat we iedereen tijdig van de juiste informatie over de ALV voorzien nodigen we alle leden uit om zich per email aan te melden bij secretariaat@alliance22.nl. Dan weten we hoeveel mensen we ongeveer mogen verwachten in de kantine.