G-Voetbal bij Alliance '22 ?

VRIJDAG 25 SEP. 20:00u. INFO AVOND G-VOETBAL!

Beste ouders, spelers en overige belangstellenden. Alliance 22 wil graag zoveel mogelijk doelgroepen plezier laten beleven aan het voetbal spel.

Alliance 22 G Voetbal


Dat lukt goed, maar wat we nog missen is het G-voetbal. G- voetbal is bestemd voor jongeren of volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Diverse collega verenigingen  in de regio zijn er al actief mee bezig.

Ook spelers/speelsters die niet mee kunnen doen met het reguliere voetbal hebben recht op plezier met voetbal en het zou leuk zijn als dat bij Alliance 22 mogelijk is. Het past  goed bij onze visie en doelstelling.

Jan Hakker (trainer JO 8, was 40 jaar werkzaam in gehandicaptensector) en Tony Waasdorp (hoofdtrainer) zijn bezig met een onderzoek of en in welke mate G-Voetbal haalbaar is bij Alliance 22.

In de voorbereiding zijn we nu toegekomen aan een informatie avond, waarbij we onze plannen willen presenteren. We hebben reeds wat voorwerk gedaan en onder andere gesproken met de KNVB- consulent die gaat over het G- Voetbal. Hij ziet in aanleg wel mogelijkheden voor een club als Alliance. Ook Sport Support wil ons helpen bij de organisatie.Voorwaarde is wel dat er binnen de vereniging voldoende draagvlak is en een actieve groep van mensen die zich willen inzetten om het G- Voetbal mogelijk te maken. Daar komt nogal wat bij kijken en dan is het fijn als we de taken kunnen verdelen.

 
Bij deze willen we  alle ouders/spelers en overige belangstellenden ( ook die nog geen Alliance lid zijn) die interesse hebben graag uitnodigen om daar met ons over te praten en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het zou fijn zijn als we aan het eind van de avond een werkgroep kunnen formeren die aan de slag gaat met de uitwerking van de plannen.

Tony en Jan zullen een presentatie geven over G-voetbal en de mogelijkheden voor een club als Alliance. Daarbij willen we goed samenwerken en afstemmen met andere verenigingen.

Jullie  zijn van harte uitgenodigd op:

Vrijdag 25 september 2020.  Start 20.00 uur, verwachte eindtijd  21.00 uur. Plaats: kantine Alliance. We zorgen voor koffie en thee.

Graag ook doorsturen naar andere mensen die geïnteresseerd zijn in G -Voetbal.

Laat even weten of je komt (hjo@alliance22.nl), dan weten we hoeveel stoelen we moeten klaarzetten. In verband met de Corona afspraken maken we een anderhalve meter opstelling en verzoeken wij iedereen vriendelijk om gepaste afstand te bewaren.

Als je wel mee wilt doen met een werkgroep  maar op 25 september niet aanwezig kunt zijn, neem dan contact op met Jan of Tony. Ook als je alleen ideeën of tips wilt doorgeven of vragen wilt stellen. We staan er voor open.
Op de site van de KNVB vind je veel informatie over G-voetbal.


We hopen op veel belangstelling.

Met vriendelijke groet,

Tony Waasdorp en Jan Hakker

Contact gegevens van Tony

T: 06 511 07 238

E: hjo@alliance22.nl

Contact gegevens van Jan

T: 06- 657630823

E: J.hakker26@kpnmail.nl