‘LED there be light’ Nieuwe veldverlichting voor sv Alliance ‘22

Vorige week zijn de eerste zichtbare maatregelen genomen voor de vernieuwing van de veldverlichting. Langs veld 2 zijn (tijdelijke) lampen in de lichtmasten gehangen. Dat betekent dat we na de winterstop met een nieuw trainingsschema starten, waarin we ook ‘s avonds gebruik maken van veld 2. Begin februari wordt het nieuwe LED verlichtingssysteem geplaatst, ook rond veld 1 en veld 3.

'LED there be light’ Nieuwe veldverlichting voor sv Alliance ‘22 

Aanvankelijk zou de verlichting al in de zomer, tegelijk met het nieuwe kunstgras, worden aangelegd. Door een hick-up in de aanbesteding is dat een half jaar vertraagd. Nu we ook verlichting op veld 2 hebben, kunnen alle trainingen weer op het eigen sportcomplex plaatsvinden en hoeft er niet meer naar THB te worden uitgeweken. Het nieuwe trainingsschema gaat in vanaf 6 januari en staat voor 30 december op de website. 

 
State of the art 
Als de nieuwe LED verlichting in de eerste week van februari rond alle drie de velden is geplaatst, beschikken we over ‘state of the art’ energie zuinige, sportveldverlichting. Veld 2 en 3 worden uitgerust met trainingsverlichting (120 lux). Op veld 1 krijgen we zgn wedstrijdverlichting (200 lux). Voor alle velden geldt dat de lichtintensiteit straks kan worden geregeld. De dimfunctie van veld 1 kan na de zomer van 2020 in gebruik worden genomen, als het kunstgras is vervangen. 
 
Er is bewust geïnvesteerd in een systeem dat, naar de huidige stand der techniek, de minste impact heeft op de omgeving. De LED lichtbundels stralen direct op het veld en veroorzaken daar buiten nauwelijks strooilicht. Dat neemt niet weg dat het licht voor de aanwonenden van veld 2 een stuk dichterbij komt. We moeten dus kritisch blijven op het gebruik van het de veldverlichting. Zowel om onnodige last voor de buren te voorkomen, als om de energiezuinigheid van het LED systeem goed te benutten. 
 
Spelregels 
In het ballenhok hangt een gebruiksinstructie voor de verlichting. Mocht dat nog vragen opleveren, dan kan Rob Kroonstuiver of Tony Waasdorp nadere toelichting geven. 
 
Alliance Groen 
In de planning van de gemeente was aanvankelijk alleen rekening gehouden met aanleg van LED verlichting rond veld 2. Veld 1 en 3 zouden niet eerder dan in 2025 aan de beurt zijn. In goed overleg heeft de gemeente alsnog besloten om nu al het hele complex over te schakelen op LED. Om dit mogelijk te maken, heeft Alliance zelf ook een financiële bijdrage geleverd. Zo zetten we weer een belangrijke stap in het realiseren van het Alliance Groen streven, om in 2022 een duurzame, energieneutrale vereniging te zijn.