Wie wordt de nieuwe voorzitter van sv. Alliance ’22?

logo allianceKandidaten kunnen zich aanmelden uiterlijk 1 oktober 2019

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de Goalgetter zal onze voorzitter, Ben Steeman, na de Algemene Ledenvergadering in november het stokje overdragen aan een nieuwe voorzitter.

Heb je interesse in deze rol en wil je je hiervoor kandidaat stellen, lees dan hieronder een deel uit het artikel in de Goalgetter, waarin ook de procedure beschreven staat.

Het afscheidsartikel van Ben Steeman

Dit is de laatste “Van het Bestuur” van mij als trotse voorzitter van s.v. Alliance ’22. Dat realiseer ik me als ik mijn pc opstart voor de 15e versie van dit jaarlijkse fenomeen. Het is mooi om deze keer terug te kijken op wat al die jaren hebben opgeleverd voor s.v. Alliance ’22 anno 2019.

En we mogen met zijn allen erg trots zijn op alles wat tot stand is gebracht.

Door inzet van ons allen kan s.v. Alliance ’22 bestaan en maken we de club ‘future-proof’. Dat vraagt inzet en overleg van alle leden en ouders, van alle trainers, leiders en coördinatoren, van alle bestuursleden en andere vrijwilligers, en van iedereen die ons al die jaren ondersteunen.

In 15 jaar is veel gebeurd, veel veranderd, veel verbeterd, maar er zijn ook heel veel zaken hetzelfde gebleven.

….

Met al die bijzondere activiteiten is s.v. Alliance ’22 een unieke club, waardoor het een bijzondere eer en ervaring is om 15 jaar lang voorzitter te mogen zijn.

Daar komt nu een einde aan bij de algemene ledenvergadering in november dit jaar.

Natuurlijk neemt het bestuur haar verantwoordelijkheid door al goed nagedacht te hebben over mogelijke opvolging. Maar het staat iedereen vrij om zich kandidaat te stellen.

Hieronder is te lezen hoe de aanmelding plaats kan vinden.

Het is zeker vreemd om na 15 jaar het stokje door te geven, maar het is ook nodig dat in de veranderende tijden een nieuwe voorzitter de vereniging samen met alle betrokkenen verder ontwikkelt.

Zelf zal ik binnen de club betrokken blijven bij een beperkt aantal activiteiten, maar tegelijk ga ik genieten van de extra vrije tijd die ik samen met mijn echtgenote en familie ter beschikking krijg.

Procedure aanmelding kandidaat-voorzitter

Een kandidaat dient zich formeel via een mail aan te melden bij het secretariaat, secretariaat@alliance22.nl. De formele aanmelding bestaat uit een cv, een schriftelijke motivatie en de schriftelijke ondersteuning van de kandidatuur die door minimaal drie leden is ondertekend.

De aanmelding dient uiterlijk 1 oktober ontvangen te zijn. Na aanmelding wordt contact opgenomen door de secretaris om de verdere procedure door te nemen. Een of meerdere gesprekken met de huidige voorzitter behoort tot de procedure.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

 

Ben Steeman, algemeen voorzitter