Toost op 'Alliance Groen'

Alliance'22 met Rabobank op weg naar energie neutrale club in 2022.

Woensdag 4 oktober is met de in gebruik name van 128 zonnepanelen de eerste, grote stap gezet in het 'Alliance Groen' programma. Tegelijk is ook de sponsorovereenkomst met Rabobank Haarlem en Omstreken beklonken door Ben Steeman (Alliance) en Jan Feenstra (Rabobank), in de aanwezigheid van sportwethouder Merijn Snoek en een elftal jeugdspelers. De Rabobank is als nieuwe sponsor van de jeugdafdeling ook partner in het streven naar een duurzame toekomst.

Vorig seizoen heeft het bestuur van Alliance de ambitie uitgesproken om een duurzame vereniging te worden. Door de plaatsing van 128 zonnepanelen op het kantine dak, kunnen we al voor 60% in onze eigen (zonne)energie voorzien. Daarnaast zet de club in op energiebesparing. Door over te schakelen op LED verlichting in de kantine en in alle kleedkamers maken we daar ook een mooi begin mee.

In 2016 gebruikten we als club 55.000 kWh aan elektra. Met de maatregelen die nu zijn genomen, zetten we een reuze stap om energieneutraal te worden. Volgend jaar doen we daar nog een ‘schep’ bovenop als we ook de veldverlichting in LED om kunnen zetten. Het bedrijf 3XL SolarSolutions heeft tot nu toe met ons meegedacht in dit project. Maar daarmee zijn we er nog niet. Komende vijf jaar zullen we meer acties ondernemen om te zorgen dat we in 2022, als Alliance 100 jaar bestaat, ook kunnen vieren dat we 100% energie neutraal zijn.

Rabobank
Directievoorzitter Jan Feenstra van Rabobank Haarlem en Omstreken vertelde, voor hij de sponsorovereenkomst tekende, dat hij direct gegrepen was door het duurzaamheidsinitiatief van Alliance’22: ‘We worden vaker door sportverenigingen benaderd die om geld vragen, maar dit is een goed verhaal met een visie daarachter, daar willen we ons graag aan verbinden.’ De Rabobank gaat ons in ieder geval drie seizoenen helpen met het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. ‘We zijn oprecht trots dat wij met onze sponsoring, een Groenfinanciering en 28 extra zonnepanelen een steentje kunnen bijdragen.’
Ook Sportwethouder Merijn Snoek sprak enthousiaste woorden. Hij juicht toe dat verenigingen aandacht hebben voor milieu en duurzaamheid. ‘Het is tekenend voor Alliance, dat zij nu als eerste club zelf het initiatief nemen. Ik hoop dat de kennis die hier is opgedaan ook bij andere sportverenigingen terecht komt’.

A22 Rabobank
Foto: MiFoto.nl ©

Nieuw tenue, nieuwe jeugdsponsor
Bij de ondertekening van de sponsorovereenkomst was ook een elftal jeugdspelers aanwezig. Jongens en meiden uit de JO7, MO11, MO13 en JO19. Zij konden daar alvast het fonkelnieuwe Alliance tenue ‘showen’, met de Rabobank als shirtsponsor. Verwacht wordt dat de nieuwe wedstrijdkleding vanaf het weekend van 15 oktober aan alle andere teams uitgeleverd kan worden. Meer informatie hierover volgt in de loop van volgende week.

A22 nieuw tenue
Foto: MiFoto.nl ©

Een verslaggever van Het Haarlems Dagblad was aanwezig en heeft een mooi artikel over onze plannen geschreven, dat vandaag in de krant is verschenen en hier te lezen is.

In de posterlijst in de hal van de kantine hangt sinds woensdag een poster waarop de samenwerking met de Rabobank kort beschreven wordt. Deze kan hier bekeken worden.