Update Kunstgras IV

Beste Alliance leden en ouders,

Na alle voorgaande berichtgevingen over de risico’s van het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat, is er woensdag 15 februari door Zembla opnieuw een uitzending aan dit onderwerp gewijd. In deze uitzending is o.a. aandacht besteed aan nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door de VU Amsterdam. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek wordt de stelligheid van de conclusie van het RIVM betwijfeld en geconcludeerd dat uitgebreidere studies nodig zijn.

In reactie op de uitzending van Zembla heeft het RIVM aangegeven het nieuwe inzicht uit dit onderzoek serieus te nemen, maar nog onvoldoende informatie hebben en daarmee geen aanleiding te zien om de eerdere conclusie, dat spelen op rubbergranulaat veilig is, te herzien.

We vinden het heel vervelend dat verschillende deskundigen tegenstrijdige signalen afgeven. Daardoor ontstaat bij spelers, ouders en hun verenigingen opnieuw ongerustheid over de veiligheid van het spelen op kunstgras. We hebben hierover van ouders en leden dan ook vragen ontvangen.

Het bestuur acht zich nog steeds niet deskundig op dit gebied. Maar we voelen ons wel enorm verantwoordelijk voor al onze leden (jong en oud), die op onze velden, dus ook op het kunstgras voetballen en trainen.

Wij gaan komende week in ieder geval twee acties ondernemen:
1. contact opnemen met het collectief van Haarlemse verenigingen en met de Gemeente Haarlem en SRO
2. tegelijkertijd onderzoeken welke aanpassingen op korte termijn mogelijk en wenselijk zijn in onze wedstrijd- en trainingsschema's

Met betrekking tot dit laatste punt wordt na het weekend een nadere mededeling gedaan.

Namens het bestuur,
Ben Steeman en Robert Graat