Een nieuw jaar, nieuwe prijzen

In de laatste twee ledenvergaderingen is stil gestaan bij de noodzaak om (in beperkte mate) prijzen in de kantine te verhogen.
Na een aantal jaren zonder echte prijsverhogingen is het nu wel nodig door stijgende kosten ivm extra wensen binnen de vereniging, zoals bijvoorbeeld de nieuwe koffiemachines.
De verhogingen zijn gebaseerd op onze inkoop kosten, maar de nieuwe prijzen blijven nog steeds aantrekkelijk in vergelijking met collega verenigingen.
Koffie en thee blijven ongewijzigd, maar de prijzen van een aantal artikelen (bier en alle frisdranken) stijgen licht. Zo wordt bijv. de prijs van een biertje € 2,- en van een blikje cola en van een
AA-tje € 1,75

De nieuwe prijzen worden gehanteerd met ingang met ingang van zaterdag 14 januari 2017.

Namens de kantinecommissie,
Ben Steeman & Remon Cliteur