Update kunstgras III

RIVM: Sporten op rubbergranulaat is veilig

Onlangs heeft het RIVM de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgrasvelden. Vorige week hebben de gemeente en voetbalverenigingen uit Haarlem de uitkomsten en consequenties van het onderzoek besproken. De belangrijkste conclusie is dat voetballen op deze velden veilig is.

Het RIVM heeft vastgesteld dat het gezondheidsrisico voor sporters praktisch verwaarloosbaar. In een toelicht geeft het RIVM aan dat daarmee een risico wordt bedoeld dat in de praktijk geen rol speelt. Rubbergranulaat bevat weliswaar schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer. In het onderzoek is rekening gehouden met lange termijn effecten. Het RIVM heeft berekend dat iemand die van zijn 7e tot zijn 50e als keeper uitsluitend op kunstgrasvelden speelt, een risico heeft dat iets hoger is dan het verwaarloosbaar risico. Ook in dat geval is de hoeveelheid PAK’s die je binnenkrijgt door sporten op rubbergranulaat heel klein, kleiner dan wat Nederlanders met de voeding binnen krijgen. Zie de toelichting van dir. RIVM en link naar veel gestelde vragen van RIVM.

In het overleg met de voetbalverenigingen heeft Merijn Snoek (wethouder van Sport) laten weten dat de gemeente, op basis van de uitkomst van het RIVM onderzoek, geen aanleiding ziet om op korte termijn maatregelen te nemen (bijv. velden uit roulatie nemen of rubberkorrels vervangen). De wethouder wil nog uitzoeken of er op langere termijn, bij vervanging van bestaande - of aanleg van nieuwe kunstgrasvelden, wel aanleiding is om voor alternatieve korrels te kiezen. De wethouder zou daar in de loop van 2017 helderheid over willen hebben. Het standpunt van de gemeente is toegelicht in een brief aan de verenigingen.

De Haarlemse verenigingen die bij het overleg met de gemeente aanwezig waren, waaronder ok Alliance ’22, hebben aangegeven dat we de lijn van de gemeente begrijpen en ondersteunen.
Dat wil zeggen dat we voor trainingen en wedstrijden gebruik blijven maken van het kunstgras volgens het reguliere schema. Daarnaast blijven we ontwikkelingen rond kunstgras en toepassing van rubbergranulaat uiteraard op de voet volgen.

Met vriendelijke groet,

Ben Steeman
Robert Graat