AED/Reanimatie-cursus een groot succes.

AED/Reanimatie-cursus een groot succes.
Na 2 avonden AED/reanimatiecursus zijn in totaal 27 cursisten geslaagd en daarmee handelingsbevoegd bij calamiteiten.
In totaal hadden 33 deelnemers zich aangemeld. Van die 33 deelnemers zijn er 5 niet op komen dagen en eentje heeft het niet afgemaakt.
Een geslaagde happening, waarin we met een breed aantal handelingsbevoegden kunnen ingrijpen, indien zich problemen voor doen.
Naast de geslaagden lopen op de club ook mensen rond, die al langer bevoegd en ook inzetbaarheid zijn.
BHV 'ers, Fysiotherapeuten, EHBO'ers en ander personeel uit de zorg..
Daarom mogen we spreken over een brede inzetbare adequate hulp bij de club, indien zich iets vervelends voor doet.
De cursusleidsters zijn zeer bekwame en ervaren verpleegkundigen, die op de ambulance en ambulancemotor in Den Haag e.o. rijden.
De dames werkten geheel pro deo. De totale kosten van deze 2 avonden, ad € 650,-, komen geheel ten goede aan een project in Malawi.
Een school in aanbouw. https://www.worldservants.nl/actieplatform/deelnemer/2298

De AED-kast hangt buiten aan de muur onder het buitenlicht tussen de deuren van de fysio en de lift.
Om toegang te krijgen moet men vooralsnog via de fabriekscode binnen komen. Dat is ON-1-2-3-4. Ik ga dat z.s.m. omzetten.
Om het weer afgesloten te krijgen moet dezelfde combinatie gebruikt worden.
Bij het openen gaat er een scherp geluid klinken. Dat is wellicht bedoeld, om vandalen af te schrikken.
Zodra de nieuwe code er op staat, maak ik het binnen de club zo breed mogelijk bekend.
Op naar het nieuwe project, de EHBSB. Eerste Hulp Bij Sportblessures
Groet, Rob Kroonstuiver