Kunstgrasvelden

Beste Alliance leden en ouders,

Het bestuur van sv. Alliance '22 heeft kennis genomen van de inhoud van de uitzending van Zembla van woensdagavond 5 oktober.
In die uitzending is informatie gegeven over de mogelijke schadelijke gevolgen van het spelen op kustgras, met name als gevolg van kankerverwekkende bestanddelen in de gebruikte rubbergranulaat korrels.
Tot nu toe was bij het bestuur de algemene informatie bekend over de door de KNVB en RIVM uitgevoerde onderzoeken naar gevaren van het spelen op kunstgras (en met name de rubber korrels) voor de gezondheid. De informatie van die officiële partijen was en is tot nu toe eenduidig geweest: er is geen gevaar voor de gezondheid.
Ook vandaag zijn diezelfde standpunten, met aandacht voor nieuw onderzoek, via zowel de KNVB als de Gemeente Haarlem en SRO naar alle verenigingen verspreid.Het bestuur acht zich niet deskundig op dit gebied. Maar we voelen ons wel enorm verantwoordelijk voor al onze leden (jong en oud), die op onze velden, dus ook op het kunstgras voetballen en trainen. De Zembla uitzending baart ons vanzelfsprekend dan ook grote zorgen.
Als vereniging met veel jeugd en veel teams zijn beide kunstgrasvelden onontbeerlijk om alle wedstrijden te spelen en trainingen te geven.
Wij willen gericht en met snelheid in ieder geval twee acties ondernemen:
1e. Welke aanpassingen zijn wel/niet mogelijk en wenselijk in onze wedstrijd-/trainingsschema's op korte termijn (met ingang van de komende weken)?
2e. Welke vragen en vervolg acties kunnen we zelf en in het collectief van Haarlemse verenigingen ondernemen richting zowel Gemeente Haarlem/SRO en de KNVB.

En daarbij willen we maximale druk uitoefenen om onderzoeken, definitieve uitspraken en mogelijke alternatieven met grote snelheid bij ons (en andere clubs) bekend te krijgen.
De nu ontstane onzekerheid kan en mag niet lang blijven bestaan.
Volgende week woensdag 12 oktober is een bijeenkomst gepland van de voorzitters van de voetbalclubs uit de regio Kennemerland. De directeur Amateur voetbal, Jan Dirk van der Zee is die avond onze gast. Dit onderwerp staat dan natuurlijk op de agenda.
Daarnaast zullen we ook richting Gemeente Haarlem, wethouder Merijn Snoek, aangeven dat we ook vanuit de lokale overheid ondersteuning en waar nodig actie verwachten, bv middels financiële support indien er iets met de kunstgrasvelden moet gebeuren..

We zullen iedereen, leden en ouders, op de hoogte houden van de acties en de resultaten.

Namens het bestuur,
Ben Steeman en Robert Graat

 

Nadere informatie

Voor meer informatie verwijzen we naar de antwoorden die de KNVB op veelgestelde vragen op haar site geeft:

http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Naar de site van het RIVM: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_kunstgrasvelden

En is hieronder de brief te lezen/downloaden (PDF) die alle Haarlemse clubs van de gemeente hebben ontvangen.