Voorval scheidsrechter Thymo Rovers Toernooi

Zoals u wellicht heeft gelezen zijn er in het Haarlems Dagblad artikelen verschenen over voorvallen met een scheidsrechter tijdens het Thymo Rovers Toernooi bij RCH afgelopen zondag. Deze voorvallen hebben plaatsgevonden tijdens wedstrijden waarin een team van Alliance (A2) speelde. In de ene wedstrijd was een speler van Alliance betrokken en ging het om schelden, in een andere wedstrijd waren er RCH spelers betrokken en is er naast gescholden ook geslagen. De KNVB doet onderzoek naar het slaan van de scheidsrechter. Daarbij wordt Alliance ook gehoord, niet omdat we 'verdachte' zijn maar als getuige.

De visie van Alliance is dat we een club van onbesproken gedrag zijn en willen blijven. Sportiviteit en respect zijn onderdeel van onze identiteit en het feit dat we het Convenant ‘Voetbal met respect in Haarlem e.o’ mede hebben geïnitieerd en ondertekend zegt daarover genoeg. Als club hechten we er veel waarde aan dat alle betrokkenen bij Alliance zich aan de regels van het Convenant en onze eigen gedragsregels houden. Zowel binnen als buiten de lijn.

Om dat te waarborgen worden trainers/coaches, teamleiders en andere vrijwilligers met zorg geselecteerd, opgeleid en begeleid. Zodat deze groep op zijn beurt onze spelers leert respectvol met elkaar en de tegenstander om te gaan.

Als club keuren we het absoluut af als spelers zich niet aan deze regels houden. In dit geval heeft de betrokken Alliance-speler ter plaatse zelf zijn excuses gemaakt voor het schelden en volgt er een gesprek met het bestuur, waarin hij nogmaals wordt aangesproken op zijn gedrag. Bij het incident waarbij de scheidsrechter is geslagen waren géén spelers van Alliance betrokken. Het team heeft zich in de hectische situatie correct gedragen.

Voor degene die het Convenant en de gedragsregels nog niet gelezen heeft, brengen we dit hier graag nogmaals onder uw aandacht.

Laten we elkaar binnen en buiten het veld met Respect blijven behandelen!

Robert Graat, Voorzitter jeugdcommissie sv.Alliance’22

Ben Steeman, Algemeen voorzitter sv. Alliance’22