[Update] Ingelaste Algemene Ledenvergadering 12 mei + AGENDA

Ingelaste Algemene Ledenvergadering 12 mei 2016 20:00u.logo alliance

Het bestuur van sv. Alliance '22 nodigt al haar leden, oud-leden, donateurs en andere belangstellenden van harte uit voor de ingelaste Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 12 mei 2016, vanaf 20.00 uur in de Alliance kantine.

 

De jaarlijkse ALV in november vorig jaar stond in het teken van een uitgebreide uitwisseling van ideeën en wensen gericht op een gezonde toekomst van onze mooie club. Daarna zijn werkgroepen met 7 specifieke vraagstukken in de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Zoals we in november hebben beloofd, zullen we in deze extra ledenvergadering terugkoppeling geven over de voortgang die door de diverse werkgroepen is geboekt.

De agenda van deze avond is als volgt:


20:00 uur :   Opening
Sv. Alliance in 2022: Hoe worden we gezond 100 jaar?

20.05 uur :   
spacer- 7 vraagstukken ALV november 2015
spacer- Terugkoppeling werkgroepen
spacer- Structuur en Financiën
spacer- Contributie aanpassing
spacer- Bestuursleden gezocht

21.15 uur :
spacer- Rondvraag
21.30 uur :
spacer- Sluiting

Ben je ook benieuwd naar de vernieuwingen die binnen onze club gaan plaatsvinden? En naar de aanpassingen die er qua structuur en contributie voorgesteld worden?
Zorg dat je erbij bent a.s. donderdag 12 mei!

 


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van sv. Alliance’22
Ben Steeman & Robert Graat

Hiermee zet je de ALV direct in de agenda:
- iCalendar format
- Google agenda