Robin gefeliciteerd !

Wekelijks levert Robin verslagen met foto's aan voor de website. Daarnaast is hij op vele plaatsen actief binnen de vereniging. Voor al dit vrijwilligerswerk heeft Robin vanmiddag na afloop van het 2de Alliance Kika toernooi de Gouden Alli ontvangen. De webredactie feliciteert je hiermee van harte.