ALV 25 november a.s.

********* UITNODIGING LEDENVERGADERING MAANDAG 25 NOVEMBER AS. **********
Het bestuur van sv. Alliance '22 nodigt al haar leden, oud-leden, donateurs en andere belangstellenden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandagavond 25 november as, vanaf 20.00 uur in de Alliance kantine.
Naast de vaste onderwerpen (jaarverslagen en financiële verantwoording Vereniging & Stichting) is dit keer veel tijd ingeruimd om met elkaar te discussiëren over de ontwikkeling en de toekomst van Alliance. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Aankondiging van een belangrijke nieuwe sponsor!
  • Welke aanpak kiezen we de komende jaren voor ons capaciteitsprobleem met velden en kleedkamers!
  • Toelichting & discussie over vernieuwing van ons sponsorplan!

We willen deze onderwerpen interactief met alle aanwezigen bespreken. Dus als je het ook belangrijk vindt en zeker als je iets over deze onderwerpen kwijt wilt, zorg dat je erbij bent 25 november!
Het bestuur denkt een interessante agenda te hebben samen gesteld met belanrijke onderwerpen.
We hopen daarom, dat veel leden en veel ouders aanwezig zullen zijn op maandag 25 november.
Volgende week zullen ter voorbereiding de nodige stukken via de Alliance-site gepubliceerd worden.

Tot 25 November, namens het bestuur
Ben Steeman
**********************************************************************