Verhuur Kantine

Verhuur van de Alliance kantine,

Inleiding
Ons complex heeft voor alle verenigingsactiviteiten de beschikking over een fraaie kantine, die tijdens trainingen en in het weekend druk bezocht wordt.
Die kantine is ook te huur voor een feestje waarbij er voor verhuur altijd een duidelijke relatie met Alliance moet bestaan (voetbalactiviteit, huurder, feestvarken, bezoekers).


Huurprijs
Per dagdeel (ochtend/middag/avond) is de huurprijs: € 225,00, terwijl daarnaast een borg van € 200,00 wordt gevraagd. De huurprijs omvat het gebruik van de kantine, de keuken met apparatuur, de hal en de toiletten.
De avondhuur is vanaf. 20.00 tot maximaal 00.30 uur (inclusief schoonmaak)
NB. Voorbereidende activiteiten, zoals het brengen van spullen kunnen bijna altijd voor de aanvang van de huurperiode geregeld worden
NB. In verband met laat gespeelde wedstrijden kan op zaterdag en zondag de starttijd iets aangepast worden naar bv 20.30 uur.

Verhuur van kantine: 3 varianten
1.    Huur van alleen de ruimtes (incl. gebruik van keuken)
2.    Huur, aangevuld met gebruik van biertap. (Wijn, frisdrank en koelkasten op slot)
3.    Huur als bij 2, aangevuld met gebruik van wijn en frisdranken.

Voor het gebruik van de biertap geldt een literprijs € 5,00 per liter, af te rekenen in afgeronde eenheden van 5 liter. Minumum prijs is € 25,-.
Voor het gebruik van frisdranken in blik en de flesjes water geldt een prijs € 1,50 per blikje/flesje.
Voor gebruik van de koffie-/thee machine geldt een prijs € 1,00 per kopje.

Voorwaarden verbonden aan de verhuur

 • Betaling van huurprijs en borg vindt vooraf plaats.
 • Na afloop dienen alle gebruikte ruimtes schoon en opgeruimd (in de oorspronkelijke opstelling) te worden achtergelaten.
 • Schades ed. worden zo nodig verrekend met de borg.
 • Om geluidsoverlast voor onze buren te voorkomen de volgende regels respecteren/handhaven:
      - buitendeur altijd dicht doen/niet open laten staan
      - na 12 uur in de avond geen geluid van muziek meer hoorbaar buiten
      - geluid/muziek afsluiten uiterlijk 00.30 uur
      - bij vertrek na 00.30 uur geen lawaai maken (hard praten, op parkeerplaats en/of fietsenstalling uitgebreid afscheid nemen, toeteren bij wegrijden ed.)
 • Alcoholgebruik is per 1 januari 2014 verboden voor iedereen jonger dan 18 jaar. De huurder is volledig verantwoordelijk voor de handhaving van deze wettelijke regel.
 • Bij feestjes voor de jeugd (jonger dan 21 jaar) dient altijd voldoende volwassen toezicht aanwezig te zijn.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanpassingen door te voeren in prijzen, voorwaarden ed.

Contacpersonen voor nadere informatie
Ben Steeman, via mail: voorzitter@alliance22.nl.
Remon Cliteur, via mail: kantine-cie@alliance22.nl